KREW JEGO NA NAS I NA DZIECI NASZE - (Mat.27:25)

Oto słowa które wypowiedziała pewna grupa Żydów biorących czynny udział w skazaniu na śmierć Jezusa Chrystusa. Choć dziś już mało kto z nowonarodzonych chrześcijan rozumie ten werset jako sprowadzenie na siebie tragicznego przekleństwa (ciągnącego się przez wieki) to jednak z przykrością odkryłem że są jeszcze teolodzy kaznodzieje pastorzy którzy tak jeszcze interpretują te słowa. Pozostaje mi tylko wierzyć że są nieświadomi tego czego nauczają i wynika to raczej z niewiedzy i... W kościele katolickim Jan Paweł II już dawno oświadczył że interpretacja tych słów jako ściągnięcie na siebie przez naród wybrany przekleństwa w formie Holocaustu pogromów itp. jest- "strasznym błędem kompletnym wypaczeniem nauki prawd i ducha Ewangelii".
Wiemy że już w drugim wieku pojawili się pseudo-chrześcijanie (np.: Marcjon i wielu innych) którzy robili wszystko by podsycać ducha antysemityzmu czy anty-judaizmu (a to pewna różnica) i doprowadzić do kompletnego oderwania chrześcijaństwa od swych korzeni - Izraela (oczywiście ze strony Żydów to także miało miejsce). Posuwali się nawet do tego by usuwać lub dopisywać pewne wersety do Nowego Testamentu. Nawet cytowany Mat.27:25 jest uważany przez wielu poważnych biblistów katolickich i protestanckich za nieoryginalny tekst dopisany w późniejszych wiekach. Dla nas oczywiście to wiadomość jest niepewna niewystarczająca więc raczej uznajmy oryginalność Mat.27:25 i postarajmy się uczciwie rozważyć czy pospolita interpretacja tych słów (która tak często była wykorzystywana do pogromów ataków i morderstw na Żydach) jest zgodna z Pismem Świętym czy jest raczej żywym owocem antysemityzmu ???
JEDEN- ludzie którzy wypowiedzieli te słowa nie reprezentowali całego narodu Izraela lecz tylko pewną grupę tą przeciwną Jezusowi. Za pewne wśród tych stojących w tłumie była też druga grupa Żydów tych którzy wierzyli w Jezusa i kochali Go. Była też inna trzecia grupa ludzi która nie wiedziała do końca po której stronie jest prawda i jak się zachować. Dlaczego więc cały naród miałby odpowiadać za grzech przekleństwa ściągniętego przez część ludzi ???
DWA- co wspólnego mają niewinni ludzie z tym przekleństwem którzy nie żyli w tamtych czasach i nie zrobili nic przeciwko Jezusowi. Pismo Święte mówi że "przekleństwo działa do trzeciego lub max do czwartego pokolenia" !!!
TRZY- jeśli głosisz to przekleństwo to znaczy że nie wierzysz iż Jezus był wysłuchany przez Ojca i to w czasie samego cierpienia na krzyżu. W Ewangelii czytamy bowiem : "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią" Łuk.23:34 To są przepiękne słowa pełne miłości i prawdziwego przebaczenia !!! Czy możemy wątpić że zostały nie wysłuchane lub że były nieszczere albo ...Jezus już prędzej nauczał : "módlcie się za tych którzy was prześladują a nie przeklinajcie ich" Również Apostoł Piotr głosi w tym samym duchu mówiąc - "Wiem Bracia że w nieświadomości działaliście jak i wasi przełożeni a Bóg zaś wypełnił w ten sposób to co zapowiedział przez proroków..." DZ.AP. 3:17-18
Izajasz i inni prorocy mówili już dawno że to sam - "Adonai dotknął Go karą za nasze winy" Innymi słowy to Bóg dążył do ukrzyżowania Swego Syna wiedząc że to jedyny sposób by uratować ludzkość ! Każdy więc kto w tym bezpośrednio czy pośrednio w jakikolwiek sposób uczestniczył był nieświadomym wykonawcą tego Bożego planu a jeśli tak to nikt nie jest winny gdyż w nieświadomości działał!

Za czasów Jezusa (tak uważają bibliści i historycy) ok. 20%-30% narodu Izraela uwierzyło i nawróciło się do Jezusa Mesjasza a w tym niemała grupa z uczonych w piśmie faryzeuszy itp.
Jaki dziś naród ma w sobie min 20% prawdziwie nawróconych ludzi ???Czy można powiedzieć że naród Izraela odrzucił Mesjasza ? Kim więc byli Apostołowie i pierwsi uczniowie Jezusa ? W Dz.Ap czytamy że po wystąpieniu Piotra nawróciło się 3 tysiące ludzi a potem jeszcze 2 tysiące. Jakiej narodowości (w ogromnej większości) byli ci ludzie ?
Odrzucenie lub przyjęcie Jezusa jest sprawą osobistą indywidualną każdego człowieka a nie całego narodu !!! Świadome odrzucenie ofiary Mesjasza (choć trudno mówić o świadomym odrzuceniu Jezusa w przypadku gdy pokazywano przez wieki Żydom że Jezus to miecz ogień strach i śmierć) jest jak świadome odrzucenie lekarstwa na śmiertelną chorobę jest odrzuceniem życia wiecznego ale nie ...
Oczywiście każdy grzech daje możliwość szatanowi dostępu do człowieka i niszczenia go a nawet zabicia ale...nie ma przecież w tym przypadku odpowiedzialności zbiorowej jak Pisma mówią - "każdy sam za siebie zda sprawę przed Bogiem"
Żaden naród nie będzie zniszczony unicestwiony za to że nie przyjął Jezusa ale każdy z każdego narodu może być zbawiony jeśli Go przyjmie !
Dopiero na sądzie ostatecznym dojdzie do osądu każdego z narodów jak i każdego indywidualnie.
To szatan przyszedł na ziemię zabijać wytracać torturować i kraść. On jest sprawcą Holocaustu pogromów nienawiści i przemocy. On wykorzysta każdą okazję by zabijać i wytracać nie tylko Żydów (choć może w pierwszej kolejności) ale i wszystkich ludzi wykorzystując idee rasizmu antysemityzmu nienawiści narodowych i plemiennych ...
Śmierć przez zagazowanie była niewyobrażalnym cierpieniem. Trwała 15-20 min w czasie których to pękały człowiekowi narządy wewnętrzne a często stawy i kości. Krew wylewała się uszami i oczami. Człowiek z bólu rzucał się na ścianę drzwi chciał rozbić sobie głowę...małe dzieci były tratowane przez dorosłych...wszyscy wymiotowali i oddawali mocz i kał...Wyobraziłem sobie że to ja z moją żoną i dziećmi ...a ktoś mi mówi - "niestety sami tego chcieliście i krew Jego na ciebie i na dzieci twoje" Pobożni Żydzi nauczają że Pan Bóg płakał razem z tymi którzy szli do gazu którzy ginęli w pogromach. On płakał razem z tymi których palono na stosach i w stodołach. Nikt nie potrafi tego do końca zrozumieć tym bardziej że np.: w obozach ginęli też głęboko wierzący chrześcijanie oraz Żydzi wierzący w Jezusa nie wspominając już innowierców...

Nie wiemy i nigdy nie dowiemy się do końca dlaczego Dobry Bóg dopuścił do takich niewyobrażalnych tragedii ale głoszenie że Holocaust i pogromy są wynikiem przekleństwa z Mat.27;25 jest zaprzeczeniem nauki i ducha Ewangelii oraz całego Pisma Świętego
Przestańmy bracia i siostry powtarzać to i inne kłamstwa i poddawać się duchowi anty-judaizmu, którego (wiadomo) kto jest ojcem !
Wierzę że jeśli tak wierzyłeś mówiłeś innym a jesteś dzieckiem Boga robiłeś to nieświadomie i nie ciąży na tobie grzech ale trzeba się od tego zupełnie odciąć dla dobra własnego kościoła zboru jak i dla samego siebie !!!
Mogę tylko prosić Jezusa by otworzył ci oczy na tę prawdę.

Jeśli uznasz ten artykuł za cenny to bardzo proszę wyślij go innym !!!

W imieniu Yeshuy Mesjasza

Matan                

  • Artykuł "Muzyka"
  • Artykuł "Wszystko mi wolno"
  • Artykuł "Piekło - prawda czy kłamstwo?"